Wat zijn cookies ?

Onder cookies verstaan we gegevens die opgeslagen worden bij het bezoek van een website. Deze cookies kunnen verschillende soorten gegevens bevatten en worden aangemaakt door de website die u bezoekt. De website kan deze gegevens ook opvragen en gebruiken.

Waarom gebruiken wij cookies ?

Statistieken & Analyse

Door middel van de cookies die het surfgedrag en de verschillende interacties van een bezoeker kan waarnemen kunnen we veel over onze bezoeker te weten komen. Deze gegevens kunnen we gebruiken om onze website beter te optimaliseren.

Doorlinken naar derden

Wanneer u via onze website een code of actie gebruikt zal u doorgestuurd worden naar een externe website. Bij het openen van deze links worden er cookies opgeslagen door een derde partij (affiliate netwerken). Deze cookies laten de derde partij toe om onze website te kunnen registreren als bezoekersbron indien er een bestelling door u volgt op de betreffende doelpagina van deze link. Door het gebruik maken van de door ons aangeboden acties- en of kortingscodes accepteert u automatisch deze cookies.

Privacy

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier zullen de ingevoerde persoonsgegevens bij ons bekend zijn om met u te kunnen communiceren. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om u tot dienst te kunnen staan. Voor de verdere functionaliteit van onze website vragen wij in geen vorm om uw persoonsgegevens of andere privacy gevoelige informatie.